QUY TRÌNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN CÂY CÀ CHUA TRONG TRẠI GHÉP

1. Sâu hại:

* Nhóm hại rễ, gốc cây: (Gồm tuyến trùng, sâu ăn tạp...) Nhóm này chuyên gây hại phần rề cây thân cây sát mặt đất chủ yếu gây hại giai đoạn cây con, chúng là môi giới cho một số bệnh khác xâm nhập gây hại. Để phòng trừ côn trùng thuộc nhóm này thì phải:

Khi gieo hạt xong rải một ít thuốc: Basuđin, Furadan...lên hốc gieo và sau khỉ cây lên khỏi mặt đất rải vào gốc các loại thuốc trên một lần nữa.

*    Nhóm chích hút: (Gồm bọ trĩ, nhện đỏ, rầy xanh, rầy nâu...) Chúng tập trung mặt dưới lá và ngọn chích hút nhựa cây và là môi giới truyền virút.

Chúng ta nên xịt luân phiên các loại thuốc sau: Lannate, Confídor, Bassa, Fenbis, Supracid, Mosíìlan, Sherpa, Admire+Bi58, Comité, Nissorun... xịt luân phiên lúc chiều tối, xịt kỹ mặt dưới lá.

*    Nhổm ăn tạp: (Gồm sâu xanh, khoang, sâu đục trái...). Chúng gây hại tất cả các giai đoạn sinh trưởng phát triển và phá hoại tất cả các bộ phận của cây, nên theo dõi xịt kịp thời lúc sâu còn nhỏ, nếu sâu phật triển nhanh thành dịch thì xịt liên tục hai lần cách nhau 2 - 3 ngày. Để dập dịch bằng các loại thuốc sau: Lannate, Match, Miroic, Baythroid, Padan, Procliam, Delfin...

2. Bệnh hại

*    Bệnh chết cầy con

Triệu chứng: Xuất hiện ờ giai đoạn cây con. Phần thân tiếp giáp mặt đất họặc rễ bên dưới bị thối, vết bệnh từ nâu đến đen. Cây bệnh bị chết ngã ngang hoặc chỉ héo rũ lá. Bệnh phát triển rất nhanh, trong vườn ươm bệnh xuất hiện từng chòm làm chết cây hàng loạt.

Tác nhân: do nấm Pythium, Phytophthora, Fusarium.

Điều kiện phát sinh, phát triển: tưới quá ẩm và đất thoát nước kém.

Quản lý: Vườn ươm phải thông thoáng;

Đất trong vườn ươm phải tơi xốp, thoát nước tốt;

Sử dụng phân chuồng hoai mục;

Không nên tưới phân đạm trong giai đoạn vườn ươm.

Xịt phòng một trong các loại thuốc sau: Bavistin, Rovral, Monceren, Topsin, Ridomil.

* Bệnh héo xanh vi khuẩn: Bệnh này thường xảy ra trong suốt quầ trình sinh trưởng phát triển của cây bệnh làm cho cây héo vào ban ngày (lá không chuyển màu) và ban đêm tỉnh lại sau vài ngày thì cây chết, cắt phần thân cây bị bệnh nhúng vào nước thì thấy xuất hiện một dồng dịch màu trắng sữa chảy cuối vết cắt, bệnh này phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, đối với bệnh này rất khó trị chủ yếu là phòng bằng cách sau: Xịt vào gốc cây các thuốc gốc đồng như: Champion, Coc 85, Starner, Bodaux, Funguran...

*    Bệnh đốm khuẩn

Trong những năm gần đây bệnh này phát triển rất mạnh, bệnh thường xảy ra mạnh vào mùa mưa (nhận biết bệnh này là: sự lây lan rất nhanh, mặt dưới lá bệnh nhũn nước) vết bệnh là những đốm màu nâu tối, ranh giới giữa phần bệnh và phần không bệnh có màu nâu tối, tâm vết bệnh thường sáng hơn xung quanh. Sau đó lá bị biến vàng rồi rụng.

Phòng trị bệnh bằng cách: hạn chế phun nước lên lá để giảm sự lây lan của bệnh, phun lên lá các loại thuốc gốc đồng như: Starner, Champion, Kocide, Funguran, Bordaur...

*    Bệnh lờ cổ rễ

Bệnh lở cổ rễ, thối gốc: Dùng thuốc Benlatc, Rovral, Ridomil, Topsin M. Khoảng 10 ngày sau khi gieo, dặm lại những cây không mọc. Từ 15 - 16 ngày sau khi gieo đối với ngọn ghép và gốc ghép thì hạn chế tưới nước để cho cây đanh cứng. 20 - 22 ngày sau khi gieo (đối với cây làm gốc) phân loại cây và đưa vào khu vực ghép.
 

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi