Hướng dẫn kỹ thuật chọn nái và lọc làm giống

Hướng dẫn kỹ thuật chọn lọc nái làm giống

Chọn nái hậu bị và nái cơ bản

- ở trại nhà:

Chọn hậu bị thay đàn: Qua 3 bước như sau:

+ Sau khi sinh:

•  Xác định những con hậu bị ở các lứa đẻ có nhiều lợn con, không có các dị tật sinh sản,

•  Ghi lại ngày sinh tháng đẻ, số con/lứa, giống và số” tai.

•  Chuyển những lợn đực con từ những lứa lốn sang lứa nhỏ đê đồng đểu sô con ở mỗi nái

•  Ghi chép các triệu chứng hoặc hành vi của con nái trong giai đoạn sinh và nuôi con chẳng hạn: Khó đẻ dung thuôc hoặc các biện pháp thú y can thiệp

+ Từ 3 đến 5 tuần:

Chọn lợn qua sô'vú, vú lộ rõ, không bị lép. Chọn từ những đàn không có khiếm khuyết di truyền nào. Nếu phát hiện ra khiếm khuyết di truyền thì không sử dụng đàn con, nái và đực (cha mẹ của bầy đó) vào mục đích nhân giông.

+ Chọn lần kế tiếp khoảng 2 - 3 tháng tuổi. Để lại khoảng 50% nuôi.

+ 5-7 tháng tuổi: Lựa chọn chi tiết hơn trong giai đoạn này, có thê dựa vào các tiêu chí sau:

•     Ngoại hình: Chân, số vú...

*  Sinh trưởng: Tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, độ dày mỡ lưng.

•  Chuyển những con hậu bị được chọn ra nuôi iêng và cho ăn hạn chế, nhưng tăng cường bổ sung :hoáng chất.

•  Cho tiếp xúc với đực và quan sát các biểu hiện ỉộng dục để có quyết định cuối cùng giữ lại những con lậu bị tốt làm giống.

Chọn nái sinh sản (từ hậu bị sang nái cơ bản):

-    Chỉ tiêu quan trọng nhất là số con cai sữa cho 1 nái ;rong năm, nhưng cũng cần quan tâm một sô" chỉ tiêụ íhác như: Sô" con sinh ra sống, số con cai sữa và chất .ượng của lợn con để đánh giá lợn nái. Nên đợi đến lứa thứ 2, có thể lứa 3 để có quyết định lựa chọn chính xác.

-      Mua hậu bị:

+ Nên mua lợn hậu bị từ những trại có thực hiện những chương trình cải tiến di truyền, có thể dựa vào 2 cách: Thứ nhất, phương pháp chọn giông, chẳng hạn theo các chỉ tiêu: Tăng trọng, mỡ lưng và sô' con sơ sinh. Thứ hai, ý kiến của khách hàng về chất lượng con giống của trại.

+ Mua hậu bị từ những đàn lợn có sức khỏe tốt không nhiễm bệnh tật.

+ Lợn hậu bị nên được mua ít nhất 30 ngày trước mùa sinh sản và nên được nuôi cách ly để theo dõi trước khi phôi giông.

Chọn đực giống

-      Chọn đực ở trại nhà:

+ Chọn theo ngoại hình:

•   Hình dáng phát triển cân đôi, vai lưng rộng và mông nở.

•    Chân cao thẳng, to khỏe, rắn chắc, đi móng, không đi bàn. Tuyệt đôi không chọn những con đực có chân siêu vẹo, dị dạng khác thường, chẳng hạn: Chân vòng kiềng hoặc chân quá hẹp và yếu.

•   Chọn lợn đực có dịch hoàn phát triển hoặc các cơ quan sinh dục khác không có dị tật.

+ Chọn theo năng suất:

•   TỐC độ tăng trọng, độ dày mỡ lưng, tiêu tốn thức ăn và tỷ lệ nạc.

•     Thành phần thân thịt như: Quầy thịt mông.

•     Chất lượng thịt: Màu sắc, mùi vị, cảm quan.

- Mua đực từ trại khác:

+ Giông như mua lợn cái hậu bị, nên mua lợn đực từ những trại có thực hiện những chương trình cải tiên di truyền, có đàn lợn khỏe mạnh, không nhiễm bệnh tật.

+ Lựa chọn giông thích hợp để kết hợp lai tạo với nái nhà. Ví dụ: Nêu gia đình có nái địa phương nên chọn mua đực ngoại Yorkshire để sản xuất con lai Fl có tôc độ tăng trọng nhanh và cho tỷ lệ nạc cao hơn.

+ Nên mua lợn đực lúc 6 - 7 tháng tuổi, ít nhất 2 tháng trưốc mùa sinh sản và nên được nuôi cách ly, cho ghép phôi thử để đánh giá khả năng sinh sản.

+ Ngoài các bước và tiêu chí để chọn nái và đực giông ở trên có một vài điểm sau người chăn nuôi nông dân và các trang trại cần chú ý:

• Sổ sách ghi chép đầy đủ, chi tiết sẽ giúp dễ dàng chọn được nái và đực giống chất lượng tốt.

• Quy mô đàn lợn càng lớn thì chất lượng nái và đực giống được chọn lọc càng cao.

• Cần có quy trình phòng ngừa bệnh chặt chẽ để tránh dịch bệnh gây chết hàng loạt, không đủ số lợn để chọn.

• Chọn số lợn nhiều hơn cần thiết để dự trữ trong những trường hợp cần thiết.

Tóm lại, lựa chọn lợn nái và nọc làm giông là khâu quan trọng để sản sinh đàn con có chất lượng tôt tiếp tục nhân lên bán giông hoặc sử dụng lai tạo với các giống khác sản xuất lợn thịt thương phâm.

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi