Đặc điểm sinh sản và sinh trưởng của cá bống tượng

Mùa sinh sản của cá bống tượng kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11.

-    Cá bống tượng có buồng trứng nhỏ so với tổng trọng lượng cơ thể, hạt trứng nhỏ, sức sinh sản cao từ 76 - 220 trứng/g trọng lượng. Cá nuôi từ 9 - 12 tháng thì thành thục. Cá đẻ trứng dính liền, con cái đẻ trứng 3-4 lần trong một năm.

-    Mùa sinh sản của cá bống tượng kéo dài từ tháng 3 đến tháng 11.

-    So với các loài cá khác, cá bống tượng có tốc độ tăng trưởng chậm ở giai đoạn trọng lượng dưới 100g, cá từ 100g trở lên thì tăng trưởng khá hơn.

-    Ở giai đoạn từ cá bột đến cá hương, cá phải mất thời gian 2-3 tháng mới đạt chiều dài 3 - 4cm. ở giai đoạn cá hương, cần nuôi thêm 4-5 tháng mới đạt kích cỡ cá giống 100g/con. Để có cá giống 100g, từ lúc đẻ phải mất thời gian nuôi 7 -9 tháng. Trong tự nhiên, những con còn sống sót sau khi nở phải cần khoảng 1 năm để có thể đạt cỡ từ 100 - 300g/con. Để có cá thương phẩm 400g trở lên, cá giống có trọng lượng 100g, phải nuôi ở ao từ 5 - 8 tháng, nếu nuôi bè thì thời gian nuôi 5-6 tháng.
 

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi