Chim Yến

Mùa vụ khai thác tổ yến

Mùa vụ khai thác tổ yến

Mùa vụ khai thác tổ yến bắt đầu khi tổ yến ở tình trạng cho phép bóc được ra.
Diệt trừ địch hại chim yến

Diệt trừ địch hại chim yến

Sự tấn công của các sâu bọ gây hại này sẽ làm chim yến mất yên tĩnh, không an toàn...
Chăm sóc chim yến trong nhà

Chăm sóc chim yến trong nhà

Kể từ khi bắt đầu tồn tại chim yến trong nhà nuôi, việc chăm sóc và nuôi chim yến trong nhà rất dễ dàng,...
Phương pháp nuôi chim con

Phương pháp nuôi chim con

Hiện nay, để tăng số lượng đàn chim yến, phương pháp ấp trứng chim yến hàng bằng máy đã không còn...
Biện pháp kỹ thuật tăng quần đàn yến (P2) - Ấp trứng bằng máy

Biện pháp kỹ thuật tăng quần đàn yến (P2) - Ấp trứng bằng máy

Vấn đề ấp nhân tạo và nuôi sống chim con vẫn là một trong những đề tài đang được quan tâm tại Indonesia...
Biện pháp kỹ thuật tăng quần đàn yến (P1) - Ấp trứng yến trong tổ chim mồi

Biện pháp kỹ thuật tăng quần đàn yến (P1) - Ấp trứng yến trong tổ chim mồi

Trong công nghiệp nuôi chim yến, cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng một lượng trứng yến để ấp nở trong tổ của chim mồi (còn...

Liên hệ với chúng tôi