Cây Xương Rồng

TƯỚI NƯỚC

TƯỚI NƯỚC

Một trong những câu hỏi thường xuyên được đặt ra và cũng khó trả lời nhất là: khi nào tôi nên...
TRỒNG CÂY TRONG NHÀ KÍNH

TRỒNG CÂY TRONG NHÀ KÍNH

Trong nhiều cách, cách trồng xương rồng và cây thân mọng trong nhà kính vẫn là cách...
TRỒNG CÂY TRONG NHÀ

TRỒNG CÂY TRONG NHÀ

Một số cây phát triển đặc biệt tốt khi được trồng trong nhà. Thực tế chúng còn phát triển tốt hơn khi...
SÂU BỆNH

SÂU BỆNH

Xương rồng và những cây mọng nước, có thể bị tấn công bởi nhiều sâu bệnh như những cây sống dưới điều...

Liên hệ với chúng tôi