Cây linh sam bạc

ABIES NEBRODENSIS

Loại cây này có xuất xứ ở vùng núi Nebrodi thuộc bắc Sicily. Hầu như tuyệt chủng nơi hoang dã, nó rất giống loài Bies alba, kích cỡ kém hơn, gỗ cứng hơn, lá kim ngắn hơn và rậm rạp hơn.

 

Với loài cây này nên để ở ngoài nhà, dưới ánh sáng mặt trời. Tưới cây với lượng nước bình thường.

Thay chậu: Cách mỗi 2 - 3 năm vào đầu mùa xuân, với 60% đất, 10% thay bùn, và 30% cát to.

Xén tỉa và giằng dây: Việc xử lý chính hệ thống rễ cần được làm cùng lúc với việc xén tỉa phần cây ở trên, Có thể tỉa khá ngắn các cành, chỉ chừa lại 1 - 2 chồi nón. Muốn làm rậm tán lá, dùng kìm bấm bỏ bớt hai phần ba của các chồi non vẫn còn mềm. Vào mùa xuân, giằng dây để định vị trí thân và các cành cây.

Bón phân: Mỗi tháng một lần ngay trước lúc và trong mùa gieo trồng, tạm ngưng trong khoảng thời gian mùa hè, và tiếp tục bón phân vào mùa thu. Nếu vào mùa đông nhiệt độ không tụt xuống dưới điểm băng cũng nên bón một ít phân (1/4 liều lượng).

Lưu ý: Bởi vì thông thường cấu trúc của cây thay đổi dần dần khi được giữ trong chậu, tốt nhất nên làm cho cây thích nghi trong một vật chứa lớn trước khi đặt nó vào chậu bonsai.

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi