Các thời kỳ sinh trưởng của cây đậu xanh

Thời gian sinh trưởng của cây đậu xanh thay đổi tuỳ vào giống, mùa vụ và biện pháp canh tác (tưới, phân bón...). Thông thường, nếu trồng đậu xanh trong mùa nắng cây sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ 56-63 ngày và chấm dứt thu hoạch lúc 63-72 ngày. Trồng mùa mưa sẽ hái quả 65-70 ngày và chấm dứt vào 68-80 ngày.

Thời gian sinh trưởng của cây đậu xanh có thể được chia làm 5 thời kỳ:

*   Thời kỳ mọc mầm

Bắt đầu từ lúc gieo (với đất đủ ẩm) đến khi cây mọc được 2 lá đơn đầu tiên. Tưới đủ ẩm và đất ấm áp sẽ giúp cây mọc mầm nhanh (2-4 ngày) vì vậy, gieo đậư xanh vào đầu vụ Đông xuân (11-12 dương lịch) khi gặp gió bấc phải phủ rơm để đất được ấm (gặp lạnh sẽ làm hạt đậu mọc mầm chậm 4-7 ngày.

Trong thời kỳ này, hạt đậu xanh sẽ hút no nước (tăng thể tích 2,0-2,5 lần), mọc thành cọng giá và đẩy 2 lá mầm (tứ diệp) lên khỏi mặt đất Sau đó 2 lá mầm sẽ nở ra và phát triển 2 lá đơn đầu tiên.

*    Thời kỳ cây con

Được tính từ khi cây mọc mầm đến khi cây có 3 lá kép (18-20 ngày sau khi gieo).

Trong thời kỳ này cây tăng trưởng chậm, yếu ớt, nhưng rễ mọc nhanh, sâu xuống để hút nước và dinh dưỡng.

Lúc này cây có khả năng chịu hạn tốt, nhưng chịu úng rất kém. cần chú ý đề phòng dòi đục thân và nấm bệnh héo cây con có thê hại cây.

Vào cuối thời kỳ cây con, ở nách cuống lá kép sẽ xuất hiện "mỏ chim" (lá bẹ", cây đậu xanh bắt đầu tạo mầm hoa ở các phát hoa đầu tiên. Vì vậy, cần bón thúc phân N vào lúc này (18-20 ngày sau khi gieo) để cây cho nhiều mầm và nụ hoa.

*    Thời kỳ tăng trưởng chậm

Được tính từ sau thời kỳ cây con đến khi cây có nụ hoa lớn (nông dân gọi là có "lưới búa") khoảng từ 33-40 ngày sau khi gieo).

Cây đậu lúc này tăng trưởng nhanh hơn thời kỳ cây con, nhưng vẫn còn rất chậm.

Đây là thời kỳ hoàn thiện hệ thông rễ (với đa số các nốt sần đã hữu hiệu), các phát hoa cũng phát triển thành nụ hoa từ dưới lên trên, cần chú ý đề phòng bệnh khảm, sâu ăn tạp, sâu xanh và sâu đục trái phá hại.

*    Thời kỳ trổ hoa

Đây là thời kỳ nằm gối lên thời kỳ sau (tạo giả) vì cây đậu xanh có tập quán trổ hoa thành 2-3 đợt.

Cây cần nhiều nước, ánh sáng và phân bón để tăng trưởng nhanh. Vì vậy cần bón thúc phân N vào thời kỳ này để nuôi trái và hột.

Thời kỳ này cần đề phòng sâu xanh, sâu đục trái và rầy mềm phá hại hoa.

các thời kỳ sinh trưởng của cây đậu xanh

*    Thời kỳ phát triển quả (tạo hạt)

Bắt đầu từ khi đậu quả (2 ngày sau khi hoa nở) đến khi chấm dứt thu hoạch.

Từ 5-7 ngày sau khi thụ tinh, quả dài 4-6cm (nông dân gọi là đậu có "trái đỉa"), hạt đậu bên trong đã bắt đầu phát triển.

Quả chín khoảng 20 ngày sau khi thụ tinh (đậu quả).

Trong thời kỳ này, cây tăng trưởng nhanh (cao gấp 2,0-2,5 lần so vối lúc trổ hoa), do đó có nhiều nước và phân bón cung cấp.

Quả đậu xanh chín thành 2-3 đợt cách nhau 7- 10 ngày.

Thời kỳ này cần đề phòng sâu đục trái, bệnh khảm, đốm lá và cháy lá phá hại cây.

 

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi