Các chất hooc-mon cho bonsai

Hooc-mon là các chất hóa học kích thích sự tăng trưởng và môt số khác gây ngăn trở. Một số chất tổng hợp hiện được chế tạo để dùng làm chất điều chỉnh sự tăng trưởng. Mặc dù không có cơ cấu chính xác về các chất hooc-mon nhằm kích thích sự bám rễ của cây. Hooc-mon là các chất hóa học kích thích sự tăng trưởng và một số khác gây ngăn trở. Một số chất tổng hợp hiện được chế tạo để dùng làm chất điều chỉnh sự tăng trưởng. Mặc dù không có cơ cấu chính xác về các chất hooc-mon nhằm kích thích sự bám rễ của cây.

Những chất hooc-mon thông dụng bày bán ở thị trường nhằm kích thích sự tăng trưởng của thực vật là các sản phẩm tổng hợp với chức năng giống như các chất điểu chỉnh sự tăng trưởng. Điều cần yếu là phải theo đúng cách chỉ dẫn của nhà chế tạo.

Thời gian là yếu tố quyết định cho việc cấy trồng có kết quả. Thậm chí khi việc này được thực hiện hết sức cẩn thận, bất cứ sự phân chia nhánh nào của bộ phận rễ cây cũng sẽ làm cho cây bị tổn thương và làm cho chu kỳ thực vật tạm thời ngưng lại, mặc dù không ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước. Một hợp chất hooc-mon giúp tạo thành mô sẹo trên các rễ bị cắt xén nhằm giúp chọ chúng tái tạo và phát triển lại, và để giảm thiểu các nguy cơ về việc cấy trồng, giúp cho cây có cơ hội hồi phục đầy đủ chức năng thật nhanh.

Có hai cách sử dụng những chất này: khi trồng hoặc thay chậu cho cây có đất cục bọc quanh rễ thì hãy tưới lên cây được cấy ghép ngay hôm trước và ngay sau đó bằng nước có chất hooc- mon hòa tan. Trong trường hợp này đất mới có thể đựợc kết chặt bằng cách lắc nhẹ chậu kiểng và dùng que gỗ trám bít lỗ, như thế tránh được sự tiếp xúc của đất ẩm bám vào rễ câỵ.

Tuy nhiên, nếu cây có rễ trần trụi thì cách tốt nhất là ngâm bộ phận rễ trong dung dịch, để nó cách đêm, và ngày hôm sau thực hiện việc cây trống theo cácn thức thông thường. Khi làm xong việc này, hãy tưới cho cây bằng loại nước đã ngâm cây cách đêrn. Những chất hooc-mon bị loãng đi trong nước chẳng bao lâu sẽ mất tác dụng, cho nên điều quan trọng là phải cấy trồng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cũng nên tưới nước trở lại ít nhất hai lần sau 10 ngày.

Bài viết liên quan

Liên hệ với chúng tôi