Cá tra - Cá ba sa

Thức ăn cho cá basa

Thức ăn cho cá basa

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
Thức ăn cho cá tra

Thức ăn cho cá tra

Để xác định được cá tra thích ăn những loại thức ăn nào, người ta đã phân tích thành...
Môi trường sống của cá tra và cá basa

Môi trường sống của cá tra và cá basa

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
Đặc điểm sinh sản của cá tra

Đặc điểm sinh sản của cá tra

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
Đặc điểm sinh sản của cá basa

Đặc điểm sinh sản của cá basa

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
Hình dáng, đặc điểm sinh trưởng của cá basa

Hình dáng, đặc điểm sinh trưởng của cá basa

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...

Liên hệ với chúng tôi