Bon Sai

CÀY BÁCH TRỌC (CÂY BỤT MỌC) TAXODIUM | Họ cây bách trọc

CÀY BÁCH TRỌC (CÂY BỤT MỌC) TAXODIUM | Họ cây bách trọc

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
CÂY THANH LIỄU TAMARIX | Họ cây (Thanh - liễu)

CÂY THANH LIỄU TAMARIX | Họ cây (Thanh - liễu)

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
CÀY CAM HOA LÀI MURRAYA | Họ cây (phương - hương)

CÀY CAM HOA LÀI MURRAYA | Họ cây (phương - hương)

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
CÂY SIM MYRTUS (họ cây đào kim nhưỡng)

CÂY SIM MYRTUS (họ cây đào kim nhưỡng)

Hiện nay , ngành nông nghiệp Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh để theo kịp thế giới về chất lượng và năng suất. Để hướng dẫn...
Cây dẻ ngựa

Cây dẻ ngựa

Aesculus hippocastanum Cây dẻ ngựa có xuất xứ ở Đông Âu và vùng núi Caucasus, có lá...
Cây thích ba lá

Cây thích ba lá

Acer buergerianum Có xuất xứ ở Trung Quốc và Nhật Bản, loại cây này dễ nhận ra vì có lá...

Liên hệ với chúng tôi